Tuyên bố về Quyền riêng tư của Trình duyệt Herond

Cập nhật lần cuối: Ngày 16 tháng 6 năm 2023

1. Giới thiệu

Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu trong Herond Browser, bao gồm cả trang web và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Tuyên bố này phác thảo các loại dữ liệu chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó và các quyền của chúng tôi đối với thông tin cá nhân của bạn.

2. Các định nghĩa

Dữ liệu cá nhân: Đề cập đến bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng, chẳng hạn như địa chỉ IP, ID thiết bị và dữ liệu vị trí. Bên quản lý thông tin: Thực thể chịu trách nhiệm xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân. Bên xử lý dữ liệu: Một thực thể xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho bộ điều khiển dữ liệu. Cơ sở pháp lý: Các lý do hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm sự đồng ý, nghĩa vụ hợp đồng, lợi ích hợp pháp và tuân thủ pháp luật. Mục đích: Lý do cụ thể để xử lý dữ liệu cá nhân. Quá trình xử lý: Các hành động được thực hiện trên dữ liệu cá nhân, theo định nghĩa của luật bảo vệ dữ liệu có liên quan. Lưu giữ: Khoảng thời gian dữ liệu cá nhân được lưu trữ trước khi bị xóa hoặc ẩn danh. Truyền tải: Hành động truyền dữ liệu cá nhân đến người nhận bên ngoài khu vực địa lý mà dữ liệu được thu thập. Trình duyệt Herond: Đề cập đến ứng dụng trình duyệt của chúng tôi và các dịch vụ liên quan.

3. Các ứng dụng

Các loại dữ liệu (bao gồm cả dữ liệu cá nhân) mà chúng tôi xử lý rất khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng bạn sử dụng. Bạn có thể đọc thêm về cách mỗi sản phẩm của chúng tôi xử lý dữ liệu bên dưới.

4. Tài khoản Herond

Chúng tôi thu thập địa chỉ email của bạn để đăng ký Tài khoản Herond, một tính năng cho phép bạn duy trì kết nối với một danh tính thống nhất trong thế giới rộng lớn của web 2.5. Địa chỉ email của bạn sẽ đóng vai trò là trung tâm trung tâm để liên lạc quan trọng, bao gồm khôi phục mật khẩu, đăng ký và xác nhận dịch vụ, cũng như thông báo về các chương trình, khuyến mãi và sự kiện trò chơi nhỏ thú vị.

5. Trình duyệt Herond và Herond Shield

Chúng tôi thu thập thông tin chi tiết về bất kỳ sự cố hoặc lỗi nào gặp phải khi sử dụng trình duyệt. Điều này cho phép chúng tôi xác định và giải quyết vấn đề kịp thời để có trải nghiệm duyệt liền mạch phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi ưu tiên quyền sở hữu dữ liệu và quyền riêng tư của bạn. Hãy yên tâm, chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào khác từ người dùng của chúng tôi. Với Herond Browser và Herond Shield, dữ liệu của bạn vẫn an toàn và nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

6. Herond Wallet

Chúng tôi thu thập thông tin sau từ bạn: địa chỉ ví của bạn, danh sách token bạn nắm giữ và liệu bạn có sử dụng tính năng hoán đổi hay không (cho chương trình liên kết trong tương lai của chúng tôi). Hãy yên tâm, dữ liệu này giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm của bạn và cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa phù hợp với sở thích của bạn.

7. Thu thập và xử lý dữ liệu

Herond Browser thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Các loại dữ liệu cụ thể mà chúng tôi thu thập và xử lý có thể khác nhau dựa trên các tính năng và chức năng của trình duyệt và dịch vụ của chúng tôi.

8. Bên quản lý thông tin & Xử lý nội bộ

Herond Browser được phát triển và vận hành bởi Herond Labs, một công ty đã đăng ký theo luật hiện hành. Là bên kiểm soát dữ liệu chính, Herond Labs xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi có thể chia sẻ quyền với các công ty khác trong Herond Labs để hỗ trợ phát triển, tiếp thị và kiếm tiền từ các sản phẩm của chúng tôi. Trong những trường hợp như vậy, các công ty này đóng vai trò là bên xử lý dữ liệu, tuân theo hướng dẫn của chúng tôi và đảm bảo tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu có liên quan.

9. Sử dụng Cookie và các Công nghệ Tương tự

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trên các trang web của mình để nâng cao trải nghiệm người dùng, cá nhân hóa nội dung, phân tích lưu lượng truy cập trang web và đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi. Bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình, bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookie. Vui lòng tham khảo Chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

10. Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em mà không có sự đồng ý thích hợp của cha mẹ. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và tin rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ hướng dẫn các hoạt động trực tuyến của con cái họ và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư này.

11. Truyền dữ liệu quốc tế

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể chuyển hoặc chia sẻ dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, với các thực thể khác trong Herond Labs hoặc các bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác tiếp thị và kiếm tiền. Để đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ, chúng tôi sử dụng các cơ chế hợp lệ về mặt pháp lý để truyền dữ liệu, bao gồm các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn hoặc các biện pháp bảo vệ khác theo yêu cầu của luật hiện hành.

12. Cập nhật về Quyền của bạn và các Tuyên bố

Bạn có quyền truy cập hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình do Herond Browser nắm giữ. Để thực hiện các quyền này hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin để xác minh danh tính của mình. Nếu bạn lo ngại về các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan. Chúng tôi sẽ cập nhật tuyên bố về quyền riêng tư này để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong thực tiễn xử lý dữ liệu của chúng tôi. Phiên bản cập nhật sẽ bao gồm ngày sửa đổi cuối cùng. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng thông qua trang web hoặc thông báo trong ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại tuyên bố này định kỳ.

13. Thông tin liên lạc

Nếu bạn bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về thực tiễn bảo mật của chúng tôi hoặc tuyên bố này, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết sau: Email: [email protected]

Copyright © 2023 by Herond Labs. All rights reserved
Trợ giúp
Tiếng Việt