Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: Ngày 26 tháng 6 năm 2023

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và việc minh bạch về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn cũng vậy. Chúng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ ai. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách Herond Browser (được nhắc đến như "chúng tôi”) thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý thông qua trang web Herond Browser ("Trang web"). Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư này để hiểu các thông lệ của chúng tôi về dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư này và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này

1. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

1.1. Dữ liệu sử dụng

Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu sử dụng nhất định, bao gồm tên nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, trang web mà bạn đã truy cập chúng tôi, Liên kết giới thiệu HTTP, các phần trên trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày và thời lượng truy cập của bạn và thông tin từ thiết bị (loại thiết bị, hệ điều hành, độ phân giải màn hình, ngôn ngữ, quốc gia bạn đang ở và loại trình duyệt web) mà bạn đã sử dụng trong khi truy cập, URL của các trang giới thiệu/thoát và địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP và/hoặc tùy chọn quốc gia của bạn để ước tính vị trí của bạn nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi xử lý dữ liệu sử dụng này để tạo điều kiện cho bạn truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: để điều chỉnh các dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với thiết bị bạn đang sử dụng) cũng như để nhận biết và ngăn chặn mọi hành vi lạm dụng. Chúng tôi cũng xử lý dữ liệu sử dụng ở dạng ẩn danh cho mục đích thống kê và để cải thiện Trang web của chúng tôi. Chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Tổng hợp, chẳng hạn như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học, cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu Tổng hợp có thể được lấy từ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng không trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc kết nối Dữ liệu tổng hợp với dữ liệu cá nhân của bạn để có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn, thì chúng tôi sẽ coi dữ liệu được kết hợp là dữ liệu cá nhân theo Chính sách quyền riêng tư này. Cơ sở pháp lý cho quá trình xử lý này là sự đồng ý của bạn và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, như giám sát và cải thiện Trang web và dịch vụ của chúng tôi.

1.2. Cookies

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để xử thông tin, bao gồm thông tin nhật Internet tiêu chuẩn, ID người dùng của khách truy cập nếu họ người dùng đã đăng chi tiết về các mẫu hành vi của khách truy cập khi truy cập trang web của chúng tôi. Điều này được thực hiện để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn, đảm bảo tính bảo mật của Trang web các dịch vụ của chúng tôi cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng một số chức năng nhất định. Cookie các tệp dữ liệu nhỏ được các trang web chuyển vào máy tính hoặc thiết bị nhằm mục đích lưu giữ hồ để nâng cao chức năng trên trang web của chúng tôi. Để nhận ra lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc kiểm soát khối lượng tải trên trang web, đảm bảo chất lượng tốc độ của trang web, chúng tôi thể thu thập thông tin thống ẩn danh do cookie Universal Analytics thu thập. Cookie được lưu trữ trên thiết bị nhân của bạn bạn toàn quyền kiểm soát việc sử dụng chúng. Bạn thể hủy kích hoạt hoặc hạn chế việc truyền cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt web của mình. Các cookie đã được lưu trữ thể bị xóa bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected]. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn truy cập Trang web của chúng tôi với cookie đã bị hủy kích hoạt, bạn thể không sử dụng được tất cả các chức năng trên trang web của chúng tôi mức độ đầy đủ. Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể từ chối bất kỳ cookie hoặc công nghệ nào khác thực sự cần thiết cho hoạt động của Trang web dịch vụ của chúng tôi.

2. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau: Để cung cấp và duy trì Trang web và dịch vụ của chúng tôi. Để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi. Để liên lạc với bạn và trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn. Để gửi cho bạn thông báo về các bản cập nhật cho sản phẩm, tài liệu pháp lý, cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc email tiếp thị của chúng tôi (bạn có thể hủy đăng ký nhận những email này miễn phí, trừ trường hợp chúng tôi được pháp luật yêu cầu gửi chúng). Để hiểu và phân tích cách bạn sử dụng Trang web và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời theo dõi và ngăn chặn mọi hành vi lạm dụng. Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Để thực hiện bất kỳ mục đích nào khác mà thông tin được thu thập, như được chỉ định tại thời điểm thu thập.

3. Tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên sau: Các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài đáng tin cậy: Chúng tôi sử dụng một số nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài đáng tin cậy để cung cấp các dịch vụ phân tích, xử lý và/hoặc lưu trữ dữ liệu kỹ thuật nhất định. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để giúp vận hành Trang web của mình, phân tích việc sử dụng trang web (ví dụ: Google Analytics) và cung cấp hỗ trợ khách hàng. Chi nhánh: Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi, bao gồm các công ty con và công ty cổ phần của chúng tôi, trong chừng mực cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu như vậy hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền (ví dụ: lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa). Chúng tôi đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn đều phải tuân theo các biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp và chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt chúng tôi và theo hướng dẫn của chúng tôi.

4. Quyền lợi của bạn

4.1. Truy cập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn quyền truy cập, chỉnh sửa xóa dữ liệu nhân của mình. Bạn thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi tại [email protected]. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ thể nhận dạng bạn qua địa chỉ email của bạn chỉ thể tuân thủ yêu cầu của bạn nếu chúng tôi dữ liệu nhân về bạn thông qua liên hệ trực tiếp của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Trang web và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không thể cung cấp, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi lưu trữ thay cho người dùng hoặc khách hàng của mình.

4.2. Rút lại sự đồng ý

Khi bạn đã đồng ý cho việc xử dữ liệu nhân của mình, bạn thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại [email protected]. Xin lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng của Trang web dịch vụ của chúng tôi chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với dữ liệu nhân của bạn do bạn chọn rút lại sự đồng ý.

4.3. Khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu trong khu vực tài phán của bạn.

5. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích mà dữ liệu được thu thập, trừ khi thời gian lưu giữ lâu hơn được yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép. Dữ liệu sử dụng thường được lưu trữ trong năm năm hoặc cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý của mình. Tất cả các dữ liệu khác sẽ được giữ lại miễn là cần thiết cho các mục đích mà chúng tôi thu thập ban đầu. Chúng tôi cũng có thể lưu giữ thông tin theo yêu cầu của luật hiện hành

6. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này. Phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư sẽ chi phối các hoạt động thu thập, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo về bất kỳ sửa đổi nào bằng cách đăng thông báo bằng văn bản trên Trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày có hiệu lực của bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư, như đã được sửa đổi.

7. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách quyền riêng này hoặc thực tiễn bảo mật của chúng tôi, bạn thể liên hệ với chúng tôi tại: Email: [email protected] Cảm ơn bạn đã đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Copyright © 2023 by Herond Labs. All rights reserved
Trợ giúp
Tiếng Việt